Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Modrý Kameň

 Vitajte

               Vitajte
   
                         Vitajte

Vitajte na stránkach druhého najmenšieho mesta na Slovensku "Modrý Kameň". Dúfame, že si tu nájdete všetko potrebné čo Vás zaujíma. Prajeme Vám príjemné strávenie času na našich stránkach. 


  Letecká snímka na Slovenské národné múzeum, múzeum bábkarských kultúr a hračiek   Letecká snímka na Modrý Kameň   Kostol sv. Antona Paduánskeho v Modrom Kameni   Letecká snímka Modrého Kameňa

  

 

 OZNAMY

 

                                                                                


 

Gaštanové slávnosti 2015 - výsledky súťaží
 

 

Súťaž o najlepší gaštanový zákusok

 

1. Kizúrová Margita, Modrý Kameň, Gaštanová ul. – Nepečená gaštanová roláda

 

2. Černáková Monika, Modrý Kameň, Gaštanová ul.  – Gaštanové gule

 

3. Ivaničová Cecília, Modrý Kameň, Zvolenská ul.  – Nepečená gaštanová roláda

 

4. Černáková Monika, Modrý Kameň, Gaštanová ul.  – Gaštanová štrúdľa

 

5.  Samková Elena, Veľký Krtíš – Gaštanová kocka

 

6. Matejkinová Oľga, Modrý Kameň, Poľná ul. – Gaštanové rezy

           

7. Klub dôchodcov ZŤPS, Modrý Kameň – Medovogaštanový rez

 

8. Klub dôchodcov ZŤPS, Modrý Kameň – Gaštanové rezy

 

 

Súťaž v odhade počtu gaštanov v nádobe

 

 

V nádobe bolo 281 gaštanov.

 

1. najbližší odhad  280 ks  (-1)                                 Bariaková Zdenka, Zvolen

           

2. najbližší odhad  284 ks  (+3)                                Valová Adriana, Malacky

 

 

                                                                     

 

                                                                                                                                                                                 Plagát na stiahnutie


Uzávera Poľnej ulice

 

V termíne od 24.08.2015 (pondelok) do 31.08.2015 (pondelok) bude úplná uzávera pre motorové vozidlá na ulici Poľnej od s.č  507 po bytovku na ul. Jarmočnej  z dôvodu výstavby kanalizácie. Obchádzková trasa pre motorové vozidlá a vjazd do ulíc Športová, Agátová a časť ul. Poľnej bude zo Sklenej ulice.

 


Vjazd do Zvolenskej ulice

 

Oznamujeme občanom s trvalým pobytom na ul. Zvolenskej a podnikateľom so sídlom v danej ulici, že pre potreby vjazdu motorových vozidiel počas uzávery ulice Zvolenskej v termíne od 27.07.2015 do 31.08.2015 je potrebné si vyzdvihnúť na Mestskom úrade povolenie na vjazd do ulice. 

 


 

 

Stavebné práce od 06.08.2015 – ul. Športová 

 

Dňa 06.08.2015 pokračujú práce na stavbe kanalizácii na ulici Športovej  -záhradami a zároveň budú pokračovať práce aj na Drienovskej a Cintorínskej ulici.

V Modrom Kameni, 05.08.2015

 


Stavebné práce od 01.08.2015 – ul. Strhárska

 

Mesto Modrý Kameň oznamuje, že v sobotu 01.08.2015 sa začnú stavebné práce na kanalizácii na ulici Strhárskej v úseku od parku v smere na Dolné Strháre.

 

Naďalej pokračujú stavebné práce na uliciach – Cintorínska, Poľná, Drienovská a Majerské zeme. V rámci bezpečnosti žiadame obyvateľov, aby neparkovali motorové vozidlá na miestnych komunikáciách.

Za porozumenie a ústretovosť ďakujeme.

V Modrom Kameni, 30.07.2015


Obmedzenie parkovania na ul. Poľnej - výstavba kanalizácie

 

Z dôvodu začatia prác na výstavbe kanalizácie v  meste, žiadame  obyvateľov Poľnej ulice, aby neparkovali motorové vozidlá na ulici. V prípade, nutnosti parkovania na miestnej komunikácii je potrebné zaparkovať vozidlo na ľavej strane smer Majerské zeme. Obmedzenie je z dôvodu zvýšenej prevádzky stavebných mechanizmov na ulici.

Za ústretovosť a porozumenie ďakujeme.

V Modrom Kameni, 29.07.2015


!!!!!  Prehľad ulíc - začiatok stavebných prác od 29.07.2015 !!!!!

 

Mesto Modrý Kameň oznamuje občanom, že dňa 29.07.2015 z dôvodu realizácii akcie „Kanalizácia a vodovod pre mesto Modrý Kameň“ sa začnú výkopové práce na ulici Drienovská, Agátová, Majerské zeme a Cintorínska.

Upozorňujeme vodičov, aby v uvedených uliciach nenechali odparkované motorové vozidlá.

Za ústretovosť a porozumenie ďakujeme.

 

                                Mapka - prehľad ulíc začiatok stavebných prác od 29.07.2015

 

V Modrom Kameni 29.7.2015


!!!!!   OZNAM - ZAHÁJENIE PRÁC  KANALIZÁCIA A VODOVOD PRE MESTO MODRÝ KAMEŇ   !!!!!

 

Mesto Modrý Kameň oznamuje občanom, že z dôvodu začatia prác na realizácii akcie „Kanalizácia a vodovod pre mesto Modrý Kameň“ bude od 27.07.2015 do 31.08.2015 úplná uzávierka štátnej cesty II/527  na ul. Zvolenskej.

 

Obchádzka pre motorové vozidlá do 3,5 t a autobusy bude ulicami: Sklená – Strhárska – Zámocká - Pánska. Parkovanie motorových vozidiel na cestách a miestnych komunikáciách v týchto uliciach je pre zabezpečenie prejazdnosti zakázané.

Zároveň s výstavbou kanalizácie sa v uliciach : Zvolenská, Dolinská, Gaštanová bude realizovať výmena vodovodného potrubia, preto budú nevyhnutné obmedzenia v dodávke vody.

 

Upozorňujeme občanov, že najnovšie oznamy a informácie budú vždy zverejnené na webovej stránke mesta a na informačnej tabuli mesta.

 

Za ústretovosť a porozumenie ďakujeme.

 V Modrom Kameni 24.07.2015


 

!!!!!   OZNAM KALVÁRIA   !!!!!

 

V priebehu dvoch týždňov začnú práce na rekonštrukcii Kalvárie. V súlade so stavebným povolením a súhlasom mesta sa bude vykonávať prerezávka a ťažba dreva. Kalvária bude úplne uzavretá z dôvodu stavebných prác až do ukončenia stavby.

 Za ústretovosť a porozumenie ďakujeme.

 


Začatie výstavby kanalizácie v meste Modrý Kameň

 

Občania mesta Modrý Kameň dlhé roky bojovali za vybudovanie kanalizácie, bez ktorej nie je možný ďalší rozvoj mesta.

V mesiaci 09/2013 mesto podalo projekt na vybudovanie kanalizácie, ktorý bol úspešný a následne sa vykonávalo verejné obstarávanie na dodávateľa stavby, ktoré bolo ukončené v tomto období.

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že na základe právoplatného stavebného povolenia sa v mesiaci júl 2015 začne výstavba kanalizácie v meste. Termín ukončenia je 31. 12. 2015.

Výstavbou kanalizácie budú dotknuté všetky cesty a miestne komunikácie nachádzajúce sa v Modrom Kameni. S určitosťou bude sťažený prechod po uliciach a chodníkoch, prístup k rodinným domom, parkovanie motorových vozidiel a pod.

Počas stavby kanalizácie a prípojok na ul. Zvolenskej s najväčšou pravdepodobnosťou bude pre vozidlá do 3,5 t. a autobusy obchádzka na Riečky presmerovaná ulicami Sklená, Strhárska a Zámocká. Prosíme Vás, aby ste na týchto uliciach neparkovali motorovými vozidlami, aby sa predišlo k ich poškodeniu a ulice boli prechodné. Určite bude čiastočne obmedzený v jednotlivých lokalitách prístup motorových vozidiel HaZZ a zdravotnej služby.

Časť kanalizácie je vedená cez súkromné pozemky, kde mesto s jednotlivými vlastníkmi uzatvorilo nájomné zmluvy.

Harmonogram prác bude vyvesený v priestoroch mestského úradu a bližšie informácie počas výstavby poskytnú pracovníci mesta.

Spoločne sa budeme snažiť odstrániť riešiteľné problémy. Musíme si uvedomiť, že kanalizáciu by bolo nutné v našom meste skôr - neskôr vybudovať.

Z uvedených dôvodov Vás všetkých prosíme o ústretovosť, toleranciu a trpezlivosť počas výstavby, nakoľko vybudovanie kanalizácie zlepší životné prostredie a kvalitu bývania v našom mestečku.

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

 

                                                                               Ing. Aladár Bariak, primátor mesta

                                       


   

Výsledky volieb do orgánov samosprávy

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy v meste Modrý Kameň, konané dňa 15.11.2014

 

                                                                                       Výsledky na stiahnutie

                                                                 


                                                         

                                             Európa pre občanov

 

Projekt  "Aktive Bürger für Europa" Internationales Bürgertreffen Capilnita financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest

 

Dokumenty na stiahnutie:

Pozvánka

Program

Info SK

Ingo HU


 

         
Dorastenecký tím vo futbalovom ročníku 2012/2013

 

Po ročnej pauze bez mládežníckeho družstva prihlásil futbalový oddiel TJ Slovan Modrý Kameň  v sezóne 2012/2013 opäť do okresnej súťaže dorastenecké družstvo.

Popri starších dorastencoch, ktorí už v mládežníckych družstvách hrajú viac rokov, začali súťažne hrávať i nováčikovia. Napriek tomu, že dodržiavanie dochádzkovej disciplíny či už na tréningy alebo priamo na súťažné zápasy, nebolo silnou stránkou hlavne nováčikov, podarilo sa nám túto sezónu zvládnuť veľmi dobre.

Zo 16 zápasov sa nám podarilo 10 vyhrať a s celkovým ziskom 30 bodov počas sezóny sme obsadili výborné 2. miesto.

Za dorastenecký tím  v tomto ročníku nastúpili:

 Bednár Ladislav
 Kováč Slavomír
 Kret Milan
 Laššan Jakub
 Laššan Lukáš
 Laššan Matej
 Mózer Martin
 Molnár Erik
 Nagy Martin
 Režňák Matej
 Stena Marek
 Suchý Ľubomír
 Suchý Martin
 Špaldoň Lukáš
 Tóth Enriko
 Tóth Jozef
 Vaškor Denis
 
Strelecky sa v tejto sezónne presadili:
Laššan Lukáš – 15 gólov, Laššan Matej – 10 gólov,  Špaldoň Lukáš – 9 gólov, Režňák Matej – 8 gólov, Kováč Slovamír – 7 gólov, Bednár Ladislav – 6 gólov, Suchý Ľubomír – 4 góly a Mózer Martin, Kret Milan, Nagy Martin, Vaškor Denis, ktorí si pripísali na konto po 1 góle.


 

 


Web stránka o gaštanoch


Webová stránka venovaná gaštanom - články, recepty, predaj plodov gaštana jedlého. Kliknite na banner alebo navštívte www.gastany.sk

 

                                         


 


 

 

 

 

 

Modrý Kameň


okres:  Veľký Krtíš (VK)

kraj:  Banskobystrický kraj
                                                         
počet obyvateľov:  1 526                                 Pozícia: - - - - - - - - - - - - - - - - - - >>>

nadmorská výška:  240m          

 mapa

rozloha mesta:  19.60 km2

primátor:  Ing. Aladár Bariak

smerové telefónne číslo:  047

telefón:  48 700 76

PSČ:  992 01

  


 


 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 27.11.2015

meniny má: Milan


2676326

Úvodná stránka