Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Modrý Kameň

 Vitajte

               Vitajte
   
                         Vitajte

Vitajte na stránkach druhého najmenšieho mesta na Slovensku "Modrý Kameň". Dúfame, že si tu nájdete všetko potrebné čo Vás zaujíma. Prajeme Vám príjemné strávenie času na našich stránkach. 


  Letecká snímka na Slovenské národné múzeum, múzeum bábkarských kultúr a hračiek   Letecká snímka na Modrý Kameň   Kostol sv. Antona Paduánskeho v Modrom Kameni   Letecká snímka Modrého Kameňa

  

 

 OZNAMY


                                                                                       

                                                                                   pis žiakov

do 1. ročníka základnej školy

pre školský rok 2015/ 2016
 

 (deti narodené od 01.09.2008 do 31.08.2009 )

 

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2015/ 2016 sa uskutoční v zmysle všeobecne záväzného nariadenia Mesta Modrý Kameň č. 56/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Modrý Kameň. Zápis sa bude konať

 

Dňa:                             07.02.2015 (sobota)
Čas:                              od  8:00 hod. do 15:00. hod.

Miesto:                         ZŠ s MŠ, ul. Poľná, 4. trieda

 

Uvedený termín zápisu detí platí i pre deti staršie, ktoré z akýchkoľvek dôvodov doteraz neboli zaškolené a majú trvalý alebo prechodný pobyt v meste Modrý Kameň (týka sa to aj detí, ktoré sa prisťahovali v ostatnom čase a sú narodené v období od 01.09.2008 – 31.08.2009, prípadne staršie ešte nezaškolené).

 

Do 1. ročníka ZŠ možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré k 31.08.2015 nedovŕši šiesty rok veku, ak o to zákonný zástupca na zápise požiada a k žiadosti doloží súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Prosíme rodičov, aby k zápisu priniesli rodný list dieťaťa. Pri zápise je potrebné vyjadriť sa, či žiak bude navštevovať v šk. roku 2015/2016 školský klub detí a vyplniť záväznú prihlášku na vyučovanie povinne voliteľného predmetu – náboženská výchova v alternatíve s etickou výchovou.

 

Odporúčame rodičom zúčastniť sa zápisu spolu s deťmi. V závažných prípadoch možno vopred dohodnúť s riaditeľom školy mimoriadny termín zápisu na tel. čísle 047/ 48 700 28.

 

 

Podmienky a forma zápisu :

Podmienky zápisu upravuje § 19 a 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)v znení neskorších zmien a doplnkov a § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších zmien a doplnkov.


Zapísané môže byť dieťa, ktoré k 31.8.2015 dovŕši vek 6 rokov a školskú spôsobilosť.


Ak  dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne na základe žiadosti zákonného zástupcu o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok alebo o zaradení do nultého ročníka ZŠ. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Takto rozhodnúť môže riaditeľ školy aj na návrh materskej školy, ak ju dieťa navštevuje, a na základe odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.


Do 1. ročníka ZŠ možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré k 31.8.2015 nedovŕši šiesty rok veku, ak o to zákonný zástupca na zápise požiada a k žiadosti doloží súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.


Zákonný zástupca dieťaťa predloží na zápise svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.


Základná škola pri zápise vyžaduje nasledovné údaje

meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa
meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov

Formy a obsah overenia školskej spôsobilosti určí riaditeľ školy po prerokovaní v metodickom združení a na základe odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

V Modrom Kameni, 15.01.2015

 

 

 

                                                                                                    Ing. Aladár Bariak

                                                                                                      primátor mesta

 


 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy v meste Modrý Kameň, konané dňa 15.11.2014

 

                                                                                       Výsledky na stiahnutie

                                                                 


                                                         

                                             Európa pre občanov

 

Projekt  "Aktive Bürger für Europa" Internationales Bürgertreffen Capilnita financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest

 

Dokumenty na stiahnutie:

Pozvánka

Program

Info SK

Ingo HU


 

         
Dorastenecký tím vo futbalovom ročníku 2012/2013

 

Po ročnej pauze bez mládežníckeho družstva prihlásil futbalový oddiel TJ Slovan Modrý Kameň  v sezóne 2012/2013 opäť do okresnej súťaže dorastenecké družstvo.

Popri starších dorastencoch, ktorí už v mládežníckych družstvách hrajú viac rokov, začali súťažne hrávať i nováčikovia. Napriek tomu, že dodržiavanie dochádzkovej disciplíny či už na tréningy alebo priamo na súťažné zápasy, nebolo silnou stránkou hlavne nováčikov, podarilo sa nám túto sezónu zvládnuť veľmi dobre.

Zo 16 zápasov sa nám podarilo 10 vyhrať a s celkovým ziskom 30 bodov počas sezóny sme obsadili výborné 2. miesto.

Za dorastenecký tím  v tomto ročníku nastúpili:

 Bednár Ladislav
 Kováč Slavomír
 Kret Milan
 Laššan Jakub
 Laššan Lukáš
 Laššan Matej
 Mózer Martin
 Molnár Erik
 Nagy Martin
 Režňák Matej
 Stena Marek
 Suchý Ľubomír
 Suchý Martin
 Špaldoň Lukáš
 Tóth Enriko
 Tóth Jozef
 Vaškor Denis
 
Strelecky sa v tejto sezónne presadili:
Laššan Lukáš – 15 gólov, Laššan Matej – 10 gólov,  Špaldoň Lukáš – 9 gólov, Režňák Matej – 8 gólov, Kováč Slovamír – 7 gólov, Bednár Ladislav – 6 gólov, Suchý Ľubomír – 4 góly a Mózer Martin, Kret Milan, Nagy Martin, Vaškor Denis, ktorí si pripísali na konto po 1 góle.


 

 


Web stránka o gaštanoch


Webová stránka venovaná gaštanom - články, recepty, predaj plodov gaštana jedlého. Kliknite na banner alebo navštívte www.gastany.sk

 

                                         


 


 

 

 

 

 

Modrý Kameň


okres:  Veľký Krtíš (VK)

kraj:  Banskobystrický kraj
                                                         
počet obyvateľov:  1 526                                 Pozícia: - - - - - - - - - - - - - - - - - - >>>

nadmorská výška:  240m          

 mapa

rozloha mesta:  19.60 km2

primátor:  Ing. Aladár Bariak

smerové telefónne číslo:  047

telefón:  48 700 76

PSČ:  992 01

  


 


 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 25.1.2015

meniny má: Gejza


2272540

Úvodná stránka