Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Modrý KameňHľadať
 
 

Predaj a prenájom majetku

Predaj a prenájom majetku

Sp. č 331/2019/RS01/ záznam č. 2353/2019 V Modrom Kameni, dňa 03.06.2019

Mesto Modrý Kameň

Zastúpené primátorkou mesta – Ing. Máriou Bednárovou

zverejňuje

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Modrý Kameň č. 1/2010 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta

oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku Mesta Modrý Kameň.

Predmet predaja:

Parcely zapísané v k.ú a obce Modrý Kameň, na LV č. 862, parcely registra C, par. č. 22/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 136 m2 a na nej stojaci rodinný dom súp. č. 81na ulici Zámockej, par. č. 22/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 73 m2, par. č. 22/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 214 m2 vo vlastníctve mesta Modrý Kameň, Mariánske námestie 304/1, Modrý Kameň, PSČ 992 01 v celosti.

Kúpna cena bola stanovená na základe znaleckého posudku na sumu : 18 200,00 €

Kupujúci:

Svoje ponuky zasielajte na adresu: Modrý Kameň, Mariánske námestie č.1, 992 01 Modrý Kameň, alebo elektronicky na adresu primatorka@modrykamen.sk

Odôvodnenie:

Odpredávané pozemky a rodinný dom sa nachádzajú na ulici Zámockej.

Mesto Modrý Kameň odpredávané pozemky a rodinný dom nevyužíva a nie je žiadna iná možnosť ich využitia mestom.

Ing. Mária Bednárová

Primátorka mesta

Vyvesené: 03.06.2019

Zvesené:


 

Predaj a prenájom majetku

Sp. č 331/2019/RS01/ záznam č. 2352/2019 V Modrom Kameni, dňa 03.06.2019

Mesto Modrý Kameň

Zastúpené primátorkou mesta – Ing. Máriou Bednárovou

zverejňuje

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Modrý Kameň č. 1/2010 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta

oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku Mesta Modrý Kameň.

Predmet predaja:

Parcely zapísané v k.ú a obce Modrý Kameň, na LV č. 862, parcely registra C, parcely č. 1266/74 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 300 m2, parcely č. 1266/130 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 101 m2 a na nej stojaci rodinný dom – Ul. Poľná súpisné číslo 529 a parcelu č. 1266/73 orná pôda o výmere 193 m2, v celosti. vo vlastníctve mesta Modrý Kameň, Mariánske námestie 304/1, Modrý Kameň, PSČ 992 01 v celosti.

Kúpna cena bola stanovená na základe znaleckého posudku na sumu : 60 000,00 €

Kupujúci:

Svoje ponuky zasielajte na adresu: Modrý Kameň, Mariánske námestie č.1, 992 01 Modrý Kameň, alebo elektronicky na adresu primatorka@modrykamen.sk

Odôvodnenie:

Odpredávané pozemky a rodinný dom sa nachádzajú na ulici Poľnej.

Mesto Modrý Kameň odpredávané pozemky a rodinný dom nevyužíva a nie je žiadna iná možnosť ich využitia mestom.

Ing. Mária Bednárová

Primátorka mesta

Vyvesené: 03.06.2019

Zvesené:


 

dnes je: 27.6.2019

meniny má: Ladislav, Ladislava

Malo by byť v školách zakázané používanie mobilov?
 
 
22%

 
 
 
21%

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka