Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Modrý KameňHľadať
 
 

Matrika

 Narodenie dieťaťa

Na zápis narodenia dieťaťa do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia. Matrika vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

 

Potrebné doklady k zápisu:

dieťa narodené v platnom manželstve (vybavuje spravidla otec dieťaťa):

 • občiansky preukaz rodičov
 • sobášny list

 

dieťa narodené slobodnej matke:

 • občiansky preukaz matky (v prípade, že otcovstvo nebude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike)
 • občiansky preukaz a prítomnosť obidvoch rodičov (v prípade, že otcovstvo bude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike)

 

dieťa narodené rozvedenej matke:

 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • občiansky preukaz

 

dieťa narodené vdove:

 • sobášny list
 • úmrtný list zosnulého manžela
 • občiansky preukaz

Poplatky: bez poplatku.

Vybavuje: matrika v mieste narodenia dieťaťa.
Doba vybavenia: na počkanie

 


Úmrtie


Na zápis úmrtia do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta úmrtia.


Potrebné doklady:

 • 3x list o prehliadke mŕtveho potvrdené prehliadajúcim a ošetrujúcim lekárom
 • občiansky preukaz zosnulého

Poplatky: bez poplatku.
Vybavuje: matrikárka Anna Ivaničová, telefón: 047/48 700 76, e-mail: dane@modrykamen.sk
Doba vybavenia: na počkanie

 
Uzavretie manželstvaNa uzavretie civilného sobáša je príslušný matričný úrad podľa trvalého bydliska jedného zo snúbencov. Pri predkladaní žiadosti o uzavretie manželstva musia byť na matričnom úrade prítomní obidvaja snúbenci.

Manželstvo môže byť uzavreté aj na inom matričnom úrade. Príslušným matričným úradom na spísanie žiadosti a vystavenie povolenia na uzavretie manželstva na inom matričnom úrade je matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Úkon je spoplatnený.

Pri cikrevnom sobáši sa žiadosť o uzavretie manželstva podáva na matričnom úrade podľa sídla farského úradu, tento matričný úrad vystaví aj sobášny list.

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré Vám na požiadanie vydá matrikárka.

K žiadosti je potrebné predložiť nasledovné doklady:

 • rodné listy snúbencov,
 • platné občianske preukazy,
 • právoplatné rozhodnutie okresného súdu o rozvode manželstva (u rozvedených),
 • úmrtný list (u ovdovelých),
 • právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo (u maloletých od 16 do 18 rokov),
 • cudzinci predložia všetky uvedené doklady s prekladom do slovenského jazyka (prípadne aj s vyšším overením tzv. apostillou) a doklad o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva.

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.


Poplatky:
16,50 € - povolenie uzatvoriť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky,
16,50 € - uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky,
16,50 € - povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby,
66,- € - povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti,

33,- € - povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami,
66,- € - uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom,
165,50 € - uzavretie manželstva medzi cudzincami,
199,- € - uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.
Vybavuje: matrikárka Anna Ivaničová, telefón: 047/48 700 76, e-mail: dane@modrykamen.sk
Doba vybavenia: na počkanie

 Vydanie druhopisu matričných dokladov

Výpis z matričných kníh, tzv. druhopis, je možné vydať na požiadanie osobe, ktorej sa matričná udalosť dotýka alebo rodinnému príslušníkovi.

Potrebné doklady: 

 • Občiansky preukaz

Poplatky: 5 €

Vybavuje: matrikárka Anna Ivaničová, telefón: 047/48 700 76, e-mail: dane@modrykamen.sk
Doba vybavenia: na počkanie

 
Zmena priezviska po rozvode


Do 3 mesiacov od právoplatného rozhodnutia súdu sa zmena priezviska urobí bez poplatku na matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva. Po 3 mesiacoch sa môže urobiť zmena priezviska za poplatok na Obvodnom úrade vo Veľkom Krtíši.

Potrebné doklady:

 • žiadosť
 • platný občiansky preukaz
 • sobášny list
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode (s vyznačením právoplatnosti)

Poplatky: bez poplatku.
Vybavuje:matrikárka Anna Ivaničová, telefón: 047/48 700 76, e-mail: dane@modrykamen.sk
Doba vybavenia: na počkanie

 

 


 

Rozpočet 2019

 Návrh rozpočtu 2019 2021.pdf (578.6 kB) (578.6 kB)

 Harmonogram prípravy rozpočtu na rok 2019-2021.rtf (58.7 kB) (58.7 kB)

Rozpočet 2018

 Rozpočet 2018 2020 schváleny 30 11 2018 web.pdf (472.5 kB) (472.5 kB)

Rozpočet 2017

 Správa audítora za rok 2017.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 Záverečný účet 2017.pdf (3.6 MB) (3.6 MB)

 navrh_rozpoctu_2017.pdf (551.9 kB) (551.9 kB)

Rozpočet 2016

 zaverecny_ucet_2016.pdf (3.6 MB) (3.6 MB)

 stanovisko_hlavneho_kontrolora_k_zaverecnemu_uctu_za_rok__2016.doc (152.5 kB) (152.5 kB)

Rozpočet 2015

 stanovisko_hlavneho_kontrolora_k_zaverecnemu_uctu_za_rok__2015.pdf (670.5 kB) (670.5 kB)

Rozpočet 2014

 Správa audítora KUZ 2014 Mesto Modrý Kameň 2014.pdf (975.5 kB) (975.5 kB)

 Konsolidovaná výročná správa 2014 Mesto Modrý Kameň, 00319457 (1).pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 • Nedeľa41graphic-icon
 • Pondelok4-3graphic-icon
 • Utorok2-3graphic-icon

dnes je: 10.12.2018

meniny má: Radúz

webygroup
ÚvodÚvodná stránka