Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Modrý KameňHľadať
 
 

Voľba hlavného kontrolóraVytlačiť
 

erb_mk.jpgMestské zastupiteľstvo v Modrom Kameni svojim uznesením č. 53/2017 zo dňa 29.06.2017 vyhlasuje výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra mesta Modrý Kameň.

Voľba sa uskutoční dňa 31.08.2017

Pracovný pomer bude uzavretý na 0,2 úväzku pracovného času.

Mestské zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky:

1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

  • minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou.

 

2. náležitosti prihlášky:

  • osobné údaje kandidáta ( meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko,

  kontaktný údaj – telefón, e-mail)

  • Písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa zákona č.   122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby kontrolóra mesta Modrý Kameň.
  • písomné prehlásenie o súhlase s kandidatúrou
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
  • úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípadne ďalšie kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelávania spôsobilosti,
  • štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
  • čestné prehlásenie o odbornej praxi
  • popis vlastnej predstavy o kontrolnej činnosti max. jedna A 4

 

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra mesta Modrý Kameň zašle poštou alebo osobne doručí svoju prihlášku kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra mesta Modrý Kameň vrátane požadovaných dokladov osobne alebo poštou najneskôr do 17. augusta 2017 do 15:00 hod. na adresu: Mesto Modrý Kameň, Mariánske nám. 1, 992 01 Modrý Kameň. Kandidát na zadnú stranu obálky označí textom „ Voľba hlavného kontrolóra – „NEOTVÁRAŤ“

Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Deň nástupu do zamestnania: 8. septembra 2017

V Modrom Kameni, 06.07.2017                   Ing. Aladár Bariak, primátor mesta Modrý Kameň


 
 

dnes je: 22.7.2018

meniny má: Magdaléna

webygroup
ÚvodÚvodná stránka