Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Modrý KameňHľadať
 
 

Spoločnosť SK-NIC, a.s. vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory projektov internetovej komunity z Fondu SK-NIC pre MALÉ PROJEKTY.Vytlačiť
 

Spoločnosť SK-NIC, a.s. vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory projektov internetovej komunity z Fondu SK-NIC pre MALÉ PROJEKTY.

Táto výzva bola schválená SK-NIC, a.s. a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu dňa 30.9.2019.  

Podpora oblastí:

A. vzdelávania v oblasti informačno-komunikačných technológií, 

B. informačnej / kybernetickej bezpečnosti.  

 

Podporené budú: 

začínajúce projekty, 

projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách, 

projekty zvyšujúce informačnú resp. kybernetickú bezpečnosť, t.j. bezpečnosť v spojení s elektronickým prostredím.  

Oprávnený žiadateľ:

  •   fyzické osoby spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu; 
  •   podnikatelia – fyzické osoby a právnické osoby, pri ktorých: 
  1.                 celková suma ich majetku nepresahuje 350 000,- EUR 
  2.                 ich čistý obrat nepresahuje 700 000,- EUR ročne 
  3.                 priemerný počet ich zamestnancov v roku, v ktorom žiadateľ podáva žiadosť resp. v predchádzajúcom roku nepresiahne desať, 

 

  • ostatné právnické osoby, ktoré neboli založené alebo zriadené za účelom       dosahovania zisku, t.j. najmä:  

           - nadácie, 

           - neinvestičné fondy, 

           - občianske združenia, 

           - neziskové združenia zriadené za účelom poskytovania verejnoprospešných služieb,

           - organizácie s medzinárodným prvkom, 

           - štátne orgány (ministerstvá, úrady a podobne), 

           - územná samospráva (vyššie územné celky, mestá, obce a podobne), 

           - rozpočtové a príspevkové organizácie verejnej správy, 

           - školy (materské školy, základné školy, gymnáziá, stredné odborné školy, vysoké školy, konzervatóriá, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, základné umelecké školy, jazykové školy a podobne), 

           - nemocnice, 

           - záujmové združenia právnických osôb, 

           - registrované cirkvi a náboženské spoločnosti a subjekty s odvodenou právnou                             subjektivitou, 

           - účelové zariadenia cirkvi,

           - Slovenský červený kríž a podobne.   

 

Finančné zabezpečenie: Fond SK-NIC

Objem finančných prostriedkov pre výzvu: 100 000 €

Minimálna výška na jednu žiadosť: 2 500 €

Maximálna výška na jednu žiadosť: 10 000 €

Spolufinancovanie: nie je nutné

 

Termín na podanie úplnej žiadosti: do 31.10.2019

 

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory je nutné vyplniť prostredníctvom formulára umiestnenom na webovom sídle www.darca.sk. 

Všetky prílohy žiadosti sa odosielajú prostredníctvom konta zriadeného na www.darca.sk, v časti prílohy.  

Za úplnú žiadosť o poskytnutie finančnej podpory sa považuje úplne a riadne vypísaný elektronický formulár žiadosti spolu so všetkými prílohami uvedenými v tejto výzve. Neúplné žiadosti budú z ďalšieho posudzovania vylúčené.  

Bližšie informácie nájdete na webovom sídle:   

https://www.nadaciapontis.sk/projekty/fond-sk-nic/vyzvy/

Alebo Vám ich poskytneme v centre podpory regionálneho rozvoja.   

Kontakt:

Ing. Daniela Hívešová, odborná referentka

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n.o.

Nám. A. H. Škultétyho 1, 990 01  Veľký Krtíš

Kontakt: +421 915 589 995 (riaditeľka)

             +421 915 244 275 (odb. referentka)

             +421 915 219 752 (odb. referentka2)

             +421 915 228 280 (asistentka)

             e-mail: cprrvk@gmail.com


 
 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Malo by byť v školách zakázané používanie mobilov?
 
 
20%

 
 
 
20%

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka