Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Modrý KameňHľadať
 
 

Predaj a prenájom majetku

Predaj a prenájom majetku

Sp. č. 77/2019/RS01/                                                 V Modrom Kameni, dňa 05.03.2019

Mesto Modrý Kameň

Zastúpené primátorkou mesta – Ing. Máriou Bednárovou

zverejňuje

v  zmysle §9a) odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia  mesta Modrý Kameň č. 1/2010 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta

 

oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku Mesta Modrý Kameň z dôvodu osobitného zreteľa.

 

Predmet predaja:

Parcely zapísané v k.ú a obce Modrý Kameň, na LV č. 862, parcely registra C, par. č. 217/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 514 m2, par. č. 217/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2, par. č. 217/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 84 m2,  na par. č. 217/1 rodinný dom súpisné číslo 438 vo vlastníctve mesta Modrý Kameň, Mariánske námestie 304/1, Modrý Kameň, PSČ 992 01 v celosti.

 

Kúpna cena:

parcela číslo 217/1 – výmera 514 m2 cena 4,5 eur/m2 - cena celkom 2313,0 eur

parcela číslo 217/2 – výmera 47 m2 cena 4,5 eur/m2 - 4,5 cena celkom 211,5 eur

parcela číslo 217/3 – výmera 84 m2 cena 4,5 eur/m2 - 4,5 cena celkom 378,0 eur

Rodinný dom súpisné číslo 438 na par. Č. 217/1 cena v eur 2097,5 eur

Celková cena nehnuteľností bola stanovená na sumu 5000 eur.

 

Kupujúci:

Majitelia susedných nehnuteľností a parciel.

 

Odôvodnenie:

Odpredávané pozemky a rodinný dom sa nachádzajú na ulici Sklená.

Mesto Modrý Kameň odpredávané pozemky a rodinný dom nevyužíva a nie je žiadna iná možnosť ich využitia mestom. Jediné možné využitie odpredávaných pozemkov je ich využitie vlastníkmi susedných pozemkov.

Dôvod osobitného zreteľa je umožnenie a zlepšenie prístupu na susedné pozemky, z miestnej komunikácie.

 

 

Ing. Mária Bednárová

Primátorka mesta

 

Vyvesené:05.03.2019

Zvesené:


 

dnes je: 20.3.2019

meniny má: Víťazoslav, Klaudius

webygroup
ÚvodÚvodná stránka