Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Modrý KameňHľadať
 
 

Podávanie daňových priznaníVytlačiť
 

Daň z nehnuteľnosti

            Vážení občania, 31. január je posledným termínom, kedy môžete podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti , k dani za psa ak Vám vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich k 1. januáru  zdaňovacieho obdobia. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti,  sú povinní odovzdať správcovi dane –mestu  tí občania,  ktorí pozemok, stavbu či byt nadobudli v roku 2018 kúpou alebo dedením. Povinnosť predkladať daňové priznanie zákon ukladá aj tým, u ktorých došlo v roku 2018 v súvislosti s vlastnenou nehnuteľnosťou k nejakým zmenám, ktoré majú vplyv na vyrúbenie dane napr. stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie. Daňové priznanie treba podať aj v prípade zmeny druhu pozemku podľa zápisu v katastri nehnuteľností i v prípade zmeny účelu využívania stavby.

Rovnako povinnosť predkladať daňové priznanie zákon ukladá aj tým občanom, u ktorých došlo v roku 2018 k zániku daňovej povinnosti.

Podať daňové priznanie môžete osobne na mestskom úrade. Priniesť so sebou treba doklad o zmene súvisiacej s nehnuteľnosťou napr.: stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie.

Daň za psa

            Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.  Daňová povinnosť vzniká prvým dňom  kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane. Fyzická alebo právnická osoba je povinná oznámiť vznik  ako aj zánik daňovej povinnosti do 30 dní správcovi dane, ktorým je Mesto Modrý Kameň.

Termín podania do  31.1.2019

Mesto Modrý Kameň, oznamuje občanom, že v zmysle  Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Modrý Kameň o miestnom poplatku za komunálny odpad   môžu požiadať o zníženie  poplatku za vývoz komunálneho odpadu. Jedná sa o občanov, ktorí sa dlhodobo pracovne alebo z dôvodu návštevy školy zdržiavajú mimo mesta a majú uhradené záväzky voči mestu.

Termín predkladania žiadosti je do 31.1.2019.

 

 


 
 

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

Malo by byť v školách zakázané používanie mobilov?
 
 
21%

 
 
 
21%

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka